Depresia #calearenuntarii

Rezolvarea problemei prin mecanismul de renunţare poate să aducă în lumină şi alte probleme vechi şi persistente. Pentru a descoperi cât de rapid lucrează acest mecanism, haideţi să încercăm să-l aplicăm. Alegeţi câteva probleme vechi şi de durată şi renunţaţi să le mai găsiţi răspunsurile. Căutaţi să vedeţi ceea ce simţiţi, să descoperiţi în primul rând sentimentul care se află la baza unei întrebări. Odată ce aţi renunţat la acel sentiment, răspunsul se va prezenta automat, de la sine.

Analiza bazelor cauzatoare ale depresiei este un lucru şi cu totul alt lucru este să pătrunzi adânc în profunzimile lipsei de speranţă prin renunţarea la opunerea de rezistenţă la sentiment. Îngăduind trăirea sentimentului în întregimea sa şi renunţând la orice senzaţie, la orice gând, la fiecare mică recompensă pe care ai putea-o primi, devii liber.

Nu este necesar să verifici de ce a apărut depresia pentru a te elibera de ceea ce conţine ea. Scopurile renunţării depăşesc cu mult pe cele ale psihoterapiei.

Ultimul ţel al renunţării şi încredinţării este libertatea totală. Scopul terapiei este reajustarea ego-ului pentru un echilibru sănătos. Cele două sisteme se bazează pe paradigme ale realităţii diferite. Obiectivul psihoterapiei este să înlocuiască programe mentale nesatisfăcătoare cu altele mult mai satisfăcătoare. În contrast, obiectivul renunţării este eliminarea programelor mentale şi emoţionale; dobândirea unei minţi necondiţionate şi, în final, transcenderea minţii înseşi către stadiile superioare ale conştiinţei, iubirea şi pacea.

În terapie se manifestă dependenţa de terapeut şi de metoda şi tehnicile sale, precum şi o încredere în teoria psihologică la care aderă atât terapeutul cât şi clientul său. Cercetările ştiinţifice au descoperit că rezultatele terapiei nu sunt legate de şcoala de psihoterapie pe care a făcut-o terapeutul, de trainingul său sau de tehnică, ci rezultatele sunt legate de interacţiunea dintre acestea şi gradul în care pacientul doreşte să-şi îmbunătăţească starea, ca şi de încrederea pe care pacientul o are în terapeut. Prin urmare, există factori psihici care operează şi pe care psihoterapia nu îi cunoaşte.

Cu mecanismul renunţării nu mai există o depedenţă de o altă persoană sau de o teorie. Se descoperă automat chiar tiparele nevrotice; pe măsură ce sunt cunoscute, sunt eliberate şi dispar. Fundaţia lor se află deseori la adâncimi atât de mari, intangibile prin psihoterapie. Cu excepţia câtorva perspective holiste (ex. Analiza jungiană, psihologia transpersonală), terapia se poate baza doar pe o limitată înţelegere a minţii totale. În mod obişnuit, se adresează doar unei porţiuni a ego-ului. Ignoră şi nu înţelege forţele puternice care determină, conduc şi controlează mintea. De vreme ce scopul celor mai multe psihoterapii este o reajustare a ego-ului, nu există vreo concepţie despre ceea ce se află dincolo de ego.

Dimpotrivă, scopul renunţării este eliminarea ego-ului. Ego-ul este plin de frici şi limitat şi, atunci când se renunţă la el, apare sinele interior care înfăţişează tot ceea ce era mult mai puternic şi exista acolo dintotdeauna. Mulţi psihoterapeuţi nu au o reală cunoaştere a sinelui şi, prin urmare, sunt orbi la realitatea însăşi. Cât despre eficienţă, psihoterapia este ca o căruţă cu cal, în timp ce mecanismul renunţării este ca o navă spaţială. În timpul cât îi este necesar terapiei să străpungă o zonă restrictivă, renunţarea a trecut deja de ea într-o cu totul nouă dimensiune.

Renunţarea are un avantaj special prin aceea că renunţând la un sentiment negativ, se eliberează şi energia din spatele multor altor sentimente negative, astfel că se înregistrează un efect constant global.

De exemplu, se renunţă constant la frică pentru o vreme, până când, la un moment dat, ea s-a consumat. Devine apoi dificil sau chiar imposibil să mai simţi frică. Este necesară o stimulare progresivă din ce în ce mai accentuată ca să stimuleze frica. Până la urmă, persoana care a renunţat într-o măsură suficient de mare la frică trebuie să caute cu sârguinţă. Energia fricii pur şi simplu nu mai este acolo. Mânia se diminuează şi ea progresiv astfel că nici o mare provocare nu reuşeşte s-o stârnească. O persoană care simte foarte puţină frică sau mânie este o persoană care simte iubirea, iubeşte tot timpul, priveşte oamenii şi primeşte toate experienţele şi vicisitudinile vieţii cu o acceptare plină de iubire.

Scopul renunţării este transcendenţa. Din punctul de vedere al libertăţii totale, nivelurile comportamentelor pe care psihoterapia le acceptă ca sănătoase sunt total inacceptabile. De exemplu, în psihoterapie este considerat necesar un nivel minim al fricii, furiei şi mândriei. Aceste niveluri necesare funcţionării sunt denumite chiar “sănătoase“. Dar, aşa cum am spus, distructivitatea interioară din spatele acestor stări joase nu este acceptabilă de vreme ce există puterea renunţării care continuă cu puterea de a le transcende în totalitate. Dincolo de “nivelul acceptabil al funcţionării“, aşteaptă destinul nostru mult mai grandios: libertatea totală.

Fragment din Cap.16, Beneficiile renunţării

Letting Go- Calea renunțării – David R.Hawkins M.D.,Ph.D.

Meditaţia&Vizualizarea #CaleaEnergiei

Meditaţia este practica liniştirii minţii. În această linişte vă puteţi auzi gândurile mai profunde, care sălăşluiesc dincolo de larma ce constituie fundalul obişnuit al minţii voastre. Flecăreala neîncetată a gândurilor de la suprafaţă, comună celor mai mulţi oameni, menţine în funcţiune un ciclu permanent de revenire asupra trecutului şi de anticipare a viitorului. Când vă aflaţi în această stare, este uşor să pierdeţi din vedere prezentul. Sursa puterii se află întotdeauna în momentul prezent. A fi pe deplin prezent în momentul acum, duce la intensificarea concentrării şi permite expansiunea conştiinţei. Liniştirea minţii înseamnă să daţi mai puţină atenţie gândurilor banale şi să vă eliberaţi atenţia, permiţându-i o experimentare mai profundă a momentului prezent.  

            Factorul cheie al meditaţiei este respiraţia. Fiind atenţi la ritmul respiraţiei, conştiinţa voastră intră într-o legătură mai strânsă cu corpul şi favorizează instalarea liniştii interioare. Încetinirea ritmului respirator modifică ritmul undelor voastre cerebrale, permiţând un acces mai facil la subconştient. În această stare de conştienţă, vă puteţi conecta la structurile voastre energetice şi puteţi evalua fluxul şi vigoarea forţei voastre vitale. Atenţia pură dobândită prin intermediul meditaţiei, vă poate conecta la realitatea autentică şi la ceea ce simţiţi şi credeţi cu adevărat. Această cunoaştere vă va călăuzi alegerile, astfel încât acestea să reflecte cine sunteţi voi şi ce vă doriţi cu adevărat.    

Diversele stări de conştientizare se manifestă prin unde cerebrale de tipuri diferite. În cuvinte foarte simple, undele beta sunt specifice stării de veghe obişnuite iar pe măsură ce mintea se linişteşte, undele cerebrale se transformă în unde alfa, theta şi delta. Starea alfa favorizează creativitatea şi imaginaţia, starea theta favorizează meditaţia profundă şi intuiţia, şi, cu toate că starea delta este specifică mai ales somnului, în procesul de meditaţie ea poate duce la detaşarea conştiinţei. Călugării tibetani se servesc de undele cerebrale delta ca de un portal de excepţie deschis spre inteligenţa divină.

O excelentă perfomanţă în tehnica meditaţiei o constituie stăpânirea artei deplasării energiei. Dacă starea voastră de meditaţie nu este atât de profundă pe cât v-aţi dori, aveţi la dispoziţie numeroase instrumente care vă pot ajuta să ajungeţi într-o stare diferită. Muzica special concepută pentru meditaţie sau tehnologia hemi-sync[1] se pot dovedi utile. Tehnologia hemi-sync sincronizează emisferele stângă şi dreaptă ale creierului şi modifică ritmul undelor cerebrale. A fost concepută de Institutul Monroe din Virginia şi poate fi obţinută de pe site-ul acestuia (www.Monroeinstitute.org).

Vizualizarea

Vizualizarea este tehnica de a construi imagini cu ochii minţii. Ea se serveşte de starea de meditaţie în care se află mintea, pentru a spori concentrarea şi capacitatea de fixare a unor intenţii precise. Unii ar putea considera că vizualizarea este un simplu proces de imaginare, însă trupul vostru reacţionează la fiecare gând pe care-l gândiţi. Dacă vă gândiţi la ceva înfricoşător, energia voastră adoptă unul din tiparele de supravieţuire, muşchii vi se încordează şi mediatorii chimici vă inundă organismul pentru a-l pregăti de luptă sau de fugă. Aceasta este o reacţie cât se poate de concretă. Pe de altă parte, dacă vă gândiţi la o persoană iubită, centrii voştri energetici se deschid, chipul vi se luminează, corpul vi se relaxează, iar energia se configurează în tiparele corespunzătoare exaltării. Oriunde s-ar duce mintea, energia o urmează iar fiziologia corpului vostru reacţionează în mod corespunzător. Iată de ce vizualizarea este folosită de oameni de succes din toate domeniile, de la atleţi până la preşedinţi de companii şi oameni de ştiinţă, pentru a-şi creşte creativitatea şi performanţele.     

            Deplasarea energiei cu ochii minţii mobilizează energia din corpul şi aura voastră şi permite interacţiunea cu energia universală. Vizualizarea creează un flux de energie din centrul de putere din momentul prezent, într-un moment din viitor pe care-l alegem. Cât de constrângător este viitorul pe care-l vizualizaţi? Cât de motivat este momentul prezent din care va miji viitorul vostru?

Cele treisprezece meditaţii pe care urmează să vi le însuşiţi, se bazează pe vizualizare pentru activarea fluxurilor de energie. Meditaţia linişteşte mintea iar vizualizarea dinamizează fluxul de energie. Corpul vă oferă feedback-ul necesar pentru a şti dacă deplasaţi energia cu succes, sau nu. Ceea ce simţiţi, intuiţi şi experimentaţi, devin punctele voastre de reper în această călătorie.


[1] Hemi-Sync® – prescurtarea folosită pentru Hemispheric Syncronization, sincronizarea emisferelor cerebrale – este o tehnologie de ghidare audio atestată clinic, care are la bază mai mult de 50 de ani de cercetări ştiinţifice. Acest proces de neurotehnologie, dezvoltat şi brevetat de Bob Monroe, foloseşte combinaţii specifice de tonuri audio, care induc sincronizarea undelor cerebrale la nivelul întregului creier, rezultând o stare de unitate totală a creierului în care cele două emisfere lucrează împreună în armonie şi sincronie. (n. tr.) sursa

Fragment din https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-reduceri-cartea-daath/calea-energiei-synthia-andrews-the-path-of-energy

Featured Image by Pete Linforth from Pixabay 

Activarea energiei #CaleaEnergiei

Meditaţia, vizualizarea, atenţia şi disciplina: cheile de acces la conştiinţă

          Exerciţiile de meditaţie din această carte activează tipare ale fluxului de energie din corp care stimulează apariţia unor stări specifice de conştiinţă. Energia este dinamică şi interactivă. Aceasta se deplasează prin corp urmând trasee precise (meridiane energetice), este colectată şi transformată în anumiţi centri care pot fi identificaţi (chakre) şi radiază în exterior prin câmpul energetic (aura). Energia, ca vibraţie, străbate toate aceste structuri, creând un mozaic de modele geometrice în permanentă schimbare. Fiecare astfel de model reprezintă o reacţie particulară la un anumit eveniment şi este influenţat de gândurile, sentimentele, atitudinile şi convingerile voastre. Modul în care vă gestionaţi fluxul energiei reflectă calitatea fiinţei voastre, iar calitatea fiinţei voastre atrage spre voi viaţa pe care o trăiţi. Activarea acestor fluxuri de energie vă poate schimba viaţa.

Activarea energiei

Corp-mintea este vehiculul de care dispuneţi pentru a explora oceanul de forţă vitală în interiorul căruia trăim, iar acest vehicul este perfect echipat pentru o astfel de călătorie. Configuraţia fluxului de energie interioară vă determină nivelul de conştientizare, pe când gândurile, atitudinile, emoţiile şi atenţia influenţează configuraţia energiei voastre. Utilizarea activatorilor de energie are efect asupra a două abilităţi importante: activatorii de energie amplifică senzitivitatea energetică şi sporesc capacitatea de interacţiune conştientă la acest nivel.     

Imaginaţi-vă canalele energetice ca pe nişte magistrale cu bretele de ieşire şi căi de acces secundare. Pentru a ajunge într-un loc anume, aveţi mai multe variante de trasee. Energia voastră urmează căi diferite, ca reacţie la stimuli diferiţi. Gândiţi-vă, de exemplu, cum s-ar putea deplasa energia la apariţia unui eveniment nefericit. S-ar putea mobiliza de-a lungul meridianelor rinichilor şi vezicii urinare, pentru a vă asigura un plus de energie fizică. În acelaşi timp, imaginaţi-vă un val de energie pătrunzând în chakra bazală (a rădăcinii) – care vă activează instinctul de supravieţuire – şi inundarea cu energie a chakrei celui de-al treilea ochi – care vă activează percepţia spirituală. Aura voastră ar putea emite un scut de energie protectoare. În toate aceste structuri va fi trimisă cât mai multă forţă vitală, creând astfel o configuraţie a fluxului de energie care să vă asigure supravieţuirea. Dacă aţi putea obţine un instantaneu al energiei voastre din acest moment, aţi observa un tipar de activare foarte clar conturat.          

Acum, haideţi să vedem cum ar putea răspunde energia voastră la un eveniment diferit. Gândiţi-vă că participaţi la o ceremonie importantă, să spunem că vă căsătoriţi. În această situaţie, energia voastră s-ar putea mobiliza de-a lungul meridianului inimii atunci când vă accesaţi sufletul. S-ar activa chakra a doua, cea a energiei sexuale creative şi a pasiunii, precum şi chakra inimii şi chakra coroanei[1]. Aura voastră ar radia, în învelişurile ei exterioare, pe frecvenţa superioară a energiei iubirii. Un instantaneu al acestui tipar energetic ar dezvălui un nivel de activare cu totul diferit de cel din exemplul precedent şi ar corespunde unui nivel de conştienţă cu totul diferit.        

Dacă sunteţi asemenea majorităţii oamenilor, atunci nici voi nu vă daţi seama de deplasarea energiei şi de tiparul pe care-l îmbracă aceasta la un anumit moment dat. Cu toate acestea, energia se deplasează în permanenţă şi, pentru că reacţionează la obiectul vostru de interes emoţional şi mental de moment, tinde să parcurgă acelaşi tipar în mod repetat, asemenea gândurilor voastre. Tot aşa cum gândirea şi aşteptările voastre ajung să se fixeze în anumite tipare, la fel se întâmplă şi cu energia corespunzătoare lor. Cu cât fluxul energiei utilizează mai mult o anumită cale, cu atât aceasta are o probabilitate mai mare de a fi parcursă şi în viitor.

Din moment ce energia este creatoarea realităţii, utilizarea în mod repetat a aceluiaşi tipar are ca efect obţinerea aceluiaşi rezultat în viaţa voastră. Numeroşi oameni, de exemplu, rămân fixaţi pe ideea/tiparul de supravieţuire, chiar şi atunci când nu există nicio ameninţare. Percepând orice situaţie de viaţă ca pe o posibilă ameninţare, energia se aşează în aceeaşi configuraţie şi astfel sunt atrase, de fiecare dată, aceleaşi condiţii de viaţă. Fixarea într-un singur tipar vă poate face să pierdeţi numeroase alte posibilităţi. Exerciţiile de meditaţie din această carte vă ajută să ieşiţi din tiparele stereotipe, reactive şi să accedeţi la nivelurile superioare.


[1] Sahasrara sau „lotusul cu o mie de petale”. (n. tr.)

Fragment din volumul Calea Energiei, Synthia Andrews, N.D.

Featured Image by Ben Johnson from Pixabay