Matricea emoţiilor – Dr. Synthia Andrews N.D.

Coperta Matricea    Dr. Synthia Andrews este medic naturist. Lucrează de mai bine de 30 de ani în domeniul vindecării corpului folosind nu doar masajul terapeutic, dar şi energia. Activitatea ei se concentrează pe dinamica emoţională şi spirituală observate în starea de sănătate şi în procesul de vindecare. Facilitarea conştientizării de către oameni a propriei lor energii este munca sa de-o viaţă şi o pasionează explorarea legăturilor dintre corpul uman, matricea energiei subtile şi emoţii. Compendiul Emoţiilor din această carte (Capitolul 11) constituie rezultatul propriei sale evoluţii spirituale şi al experienţei personale în lucrul cu pacienţii.

In 2014 am publicat o altă carte a sa, Calea Energiei (The Path of Energy) o carte plină de tehnici folositoare acelora care doresc nu doar să ducă o viaţă echilibrată, dar să se cunoască pe sine, să cunoască esenţa tuturor celor ce sunt. Iată, acum, o altă carte semnată de dr. Synthia Andrews: Matricea emoţiilor, cum am tradus în româneşte ceea ce în engleză poartă titlul The Path of Emotions. Desigur, există o legătură între cele două cărţi, dar ele sunt independente, astfel că pot fi citite separat. Dacă în prima carte personajul principal este energia, în cea de-a doua, personajul principal sunt emoţiile şi energia lor.

“Când accesăm nivelul energetic al  emoţiilor şi le interceptăm mesajul, viaţa ni se deschide spre căi noi şi nebănuite. Când ne aliniem la fluxul forţei vitale, viaţa capătă instantaneu o mai mare profunzime şi mai mult înţeles, iar noi trăim un sentiment de împlinire mai mare şi ne simţim mai puternici. Cel mai important este, însă, că trăim din esenţa noastră autentică şi experimentăm conectarea cu esenţa spirituală a realităţii.

Utilizarea informaţiei şi a energiei conţinute de emoţiile noastre este o aptitudine naturală însă una pe care mulţi oameni au uitat cum să o folosească. Suntem prea des copleşiţi de emoţii şi ne lăsăm în voia lor atunci când ne dictează comportamentul şi ne trimit în direcţii în care nu vrem să ajungem. Procesul în Patru Paşi ne reconectează la abilitatea înnăscută de a le asculta. Odată ce sunt auzite, intensitatea emoţiilor scade împreună cu abilitatea lor de a ne dicta comportamentul. Când suntem deplin prezenţi în corp şi ascultăm mesajele emoţiilor transmise de esenţa noastră, ne revendicăm puterea personală.”

Introducerea acestei cărţi debutează cu o concluzie: “Matricea emoţiilor este un omagiu adus bucuriei creatoare a vieţii manifestate prin acceptarea puterii pe care o deţin emoţiile. Emoţiile dirijează forţa vitală şi ne influenţează alegerile. Ele ne oferă informaţii şi ne călăuzesc în explorarea energiei subtile.”

“Emoţiile sunt căi de acces la puterea noastră personală. În prezent se acceptă îndeobşte faptul că nimeni nu este îndreptăţit să definească valoarea altei persoane sau să determine pe altcineva să acţioneze sau să se comporte într-un anumit mod decât dacă persoana astfel influenţată renunţă de bunăvoie la propria sa putere. Era o idee revoluţionară pentru anul 1974 şi ea mi-a reorientat viaţa. Am trecut cât ai clipi de la a fi victima întâmplărilor din viaţa mea, la explorarea nenumăratelor posibilităţi care mi se ofereau. Întrebarea era: renunţam la puterea mea personală lăsând evenimentele şi oamenii să-mi dicteze emoţiile sau aveam şi altă opţiune?

Acceptarea deţinerii puterii personale implică asumarea responsabilităţii pentru toate circumstanţele care se ivesc în viaţa noastră. Bunul simţ afirmă că nu putem alege emoţiile pe care le manifestăm, acestea ivindu-se instinctiv. Ceea ce doresc eu să sugerez este că dacă ne deplasăm la nivelul formării emoţiilor, putem extrage informaţia pe care acestea o poartă şi putem transforma în mod conştient forţa impresionantă pe care acestea o exercită. Nu încerc să încurajez suprimarea emoţiilor – departe de mine acest gând. Recomand acceptarea lor. Este o schimbare de paradigmă.”

Dacă am ales să înscriu Calea Energiei în Colecţia Noua Paradigmă tocmai pentru că acest concept este încă nou – această paradigmă ce exprimă realitatea fizică şi spirituală printr-un numitor comun, energia – nu am ezitat să înscriu prezenta carte în Colecţia Ştiinţă şi Spiritualitate. Documentarea ştiinţifică, raportarea cercetărilor din neurologie, psihologie, sociologie, biologie, fizică la mai puţin cercetatele realităţi spirituale mi s-a părut in favoarea acestui pod de legătură, de reconectare a celor două mari emisfere ale lumii: cea ştiinţifică şi cea spirituală. Evident că ar fi în marele nostru beneficiu să realizăm această conexiune cât mai curând cu putinţă. Ar fi, aşa cum spune Synthia Andrews, reîntregirea noastră, recuperarea puterii personale deopotrivă cu asumarea responsabilităţii pentru toate circumstanţele experienţei noastre. Ascultarea intuiţiei deopotrivă cu înţelegerea mesajelor conţinute în emoţiile corpului, ne-ar dezvolta capacitatea de a trăi conştient şi deplin fiecare moment al experienţei noastre, in armonie.

“În momentul în care ne armonizăm cu acest nivel al realităţii, interpretarea evenimentelor mundane şi a interacţiunilor personale în termeni de aport sau pierdere de energie dezvăluie un înţeles ascuns. Dacă luăm, de exemplu, învăţăturile lui Gandhi, conştienţi fiind de energia pe care o emană, ne dăm seama că nonviolenţa nu este atât o strategie politică pe cât o modalitate de accesare a nivelurilor celor mai profunde ale puterii personale. Apelarea la nonviolenţă mobilizează o forţă dincolo de ceea ce putem noi înţelege într-o societate guvernată de competiţie, în care lăcomia şi egoismul sunt principiile călăuzitoare ale acţiunii. Gandhi spunea că „Forţa generată de nonviolenţă este infinit mai puternică decât forţa generată de toate armele pe care le-a scornit ingeniozitatea umană.” Mai demult aş fi înţeles din spusele sale că este vorba despre vreun tip de forţă socială pusă la lucru în vederea înfăptuirii unei schimbări sociale însă acum, din perspectiva energiei, înţeleg că se referea la o forţă spirituală care acţionează în vederea binelui celui mai înalt al tuturor oamenilor şi care este activă în interiorul fiecăruia dintre noi. Nonviolenţa refuză definiţia standard în favoarea mobilizării conştiente a energiei.”

“În vechea paradigmă nu avem control asupra emoţiilor: acestea apar, ne influenţează şi se atenuează pe măsură ce stimulul dispare. Singurele opţiuni de care dispunem sunt suprimarea, reprimarea sau exprimarea lor. Noua paradigmă ne oferă posibilitatea ca, atunci când emoţiile îşi fac apariţia, să decidem cum să le tratăm. Conştient sau inconştient, gândurile noastre nasc emoţii iar noi interacţionăm cu acestea prin intermediul energiei lor. Procesul în Patru Paşi ne oferă instrumente pentru un schimb conştient.”

Matricea emoţiilor

Emoţie-Energie-Esenţă

Dr. Synthia Andrews, N.D.

Colecţia Ştiinţă şi Spiritualitate

340 pagini; 39.00 lei

Traducere: Adina Ihora

Anul publicării in România: 2015

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/matricea-emotiilor

Lasă un răspuns