„Este o carte ce nu lasă nimic să se întrevadă” recenzie #lacapatulsoaptelor

„Pornind de la un subiect ce aparține cercetării din lumea științifică, Mihai construiește un conflict – fără a-l priva de armonie – între văzut și nevăzut, între material și spiritual, între unicitate și dualitate/pluralitate. Textul, cu intervenții de punere în scenă aproape palpabile, sonore, apelând la toate simțurile, s-ar preta și ecranizării.” spune Anica Andrei-Fraschini despre romanul La capatul soaptelor – material preluat din blogul autorului Mihai Cotea

Mihai Cotea.

Am terminat de citit romanul „La capătul șoaptelor”, al lui Mihai Cotea. Este o carte ce nu lasă nimic să se întrevadă, de aceea se citește cu maximă curiozitate și concentrare.
Mihai mă învățase deja cu stilul lui, el scrie dens și avansează constant analize psihologice fine, cât și considerații filosofice de substanță. Are talent descriptiv, atât în ce privește cadrul desfășurării acțiunii, cât și personajele alese, pe care le construiește după criterii precise, atribuindu-le trăsături distincte, ce vin în sprijinul derulării secvențelor narațiunii.

Vezi articolul original 205 cuvinte mai mult